sobota, 1 listopada 2014

Waldemar Majcher - twórca ludowyAnimator kultury, regionalista, twórca ludowy, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej. Uprawia malarstwo na szkle ponad 30 lat.

Urodził się w 1956 roku w Olsztynie. Wykształcenie wyższe magisterskie, politologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studia podyplomowe: edukacja artystyczna na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie. Jego obrazy malowane na szkle znalazły miejsce w zbiorach muzealnych i prywatnych galeriach na wszystkich kontynentach. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. O twórczości Waldemara Majchera powstała praca dyplomowa w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nakręcono filmy i programy (TVP, TVP Polonia, NDR-Niemcy, TV Rogers – Kanada). Organizuje i prowadzi zajęcia z malarstwa na szkle dla dzieci, młodzieży i dorosłych w muzeach, szkołach i świetlicach terapeutycznych.

Od roku 2000 jest prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział Warmińsko–Mazurski, a od roku 2000 członkiem Warmińsko-Mazurskiej Rady Towarzystw Kultury. W 2001 r. został powołany przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w skład grupy roboczej do prac w programie strategii rozwoju kultury woj. warmińsko-mazurskiego w obszarze „Dziedzictwo i Kultura”. W roku 2009 na Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych został wybrany na funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Jest to Stowarzyszenie powstałe w 1968 roku z inicjatywy samych twórców, Zarząd Główny ma siedzibę w Lublinie, jest jedyną organizacją zrzeszającą zweryfikowanych pod względem etnograficznym twórców ludowych w zakresie wszystkich dziedzin sztuk plastycznych i folkloru tj. wykonawstwa pieśni i tańców, muzyki ludowej oraz wszelkich form ekspozycji scenicznych teatru ludowego, zwyczajów, obrzędów oraz literatury pisanej i ustnej. Stowarzyszenie przez 43 lata istnienia wypracowało szereg form edukacji i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej m.in.: poprzez tworzenie systemu dokumentacji kultury ludowej, organizację różnorodnych przedsięwzięć (np. Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka) oraz działalność wydawniczą, prezentująca z jednej strony osiągnięcia i poszukiwania naukowo – badawcze dotyczące kultury ludowej, z drugiej ukazująca dorobek samych twórców (w tym: kwartalnik „Twórczość Ludowa” - jedyne tego typu pismo w Polsce). Swój dorobek Stowarzyszenie Twórców Ludowych zawdzięcza w dużej mierze oddziałom terenowym, działającym w 24 regionach kraju.

Waldermar Majcher w 2009 roku był inicjatorem powołania pierwszego w RP stanowiska ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, (jedynego do tej pory). Od roku 2010 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład komisji oceniającej wnioski na stypendia twórcze, nagrody i zasiłki dla twórców. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem licznych konkursów, jarmarków związanych z ochroną i promocją sztuki ludowej, niematerialnego dziedzictwa regionalnego. Jest także koordynatorem i współorganizatorem kilku konferencji naukowych, związanych z ratyfikacją Konwencji UNESCO z 2003 r. Członek Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, powołanej Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2013 r. jako organ pomocniczy Ministra, w związku z realizacją postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Obrazy malowane na szkle autorstwa Waldemara Majchera inspirowane są malowanymi kaflami ludowymi z terenu Warmii i Mazur. Początek tego rodzaju wytwórczości przypada na koniec XVIII wieku. Świadczą o tym napisy umieszczone na kaflach np.: 1794 rok. Ludowy garncarz, który początkowo czerpał wzory ze sztuki mieszczańskiej, z czasem rysunkom na kaflach nadał nową treść: stanowią one prawdziwą kronikę codziennego życia wsi mazurskiej, opisującą prace, zabawy, zwyczaje świąteczne, czy też inne ciekawe wydarzenia dziejące się na wsi, nie brak też motywów religijnych, zaczerpniętych z Pisma Świętego. Niektóre z obrazków poruszają problematykę społeczną. Inne zaś przedstawiają ważne wydarzenia historyczne, o których wiedza przetrwała w ustnej tradycji, bądź te, których społeczność była świadkiem, lub wieść o nich dotarła do niej poprzez prasę. Na nich też często występują postacie żołnierzy z epoki, pieszych i konnych: jest to najpewniej wyraz istotnej pozycji, jaką wojsko zajmowało w mentalności mieszkańców dawnej wsi mazurskiej. Sceny te opatrzono niekiedy zwięzłym komentarzem. Pojawiały się rysunki o głębszej refleksji politycznej, które ukazywały stosunek miejscowej ludności do wojen napoleońskich. Niejednokrotnie są one opatrzone inskrypcją w języku polskim, która komentuje, często w żartobliwie, dane przedstawienie. Kafle stały się swoistą galerią obrazów o tematyce mającej cieszyć oko, bawić treścią scen rodzajowych Unikalny zbiór kafli znajduje się w Muzeum w Szczytnie i Olsztynie.

(red.)1 komentarz:

  1. Zachwycam się od lat pracami Waldka. Twórca sięgający do korzeni kultury tradycyjnej naszego regionu. Waldek przed laty zaszczepił we mnie chęć poszukiwania swojej własnej mazurskości. Co to znaczy, że jestem stąd ? zatem wyruszam ścieżką jaką pokazał mi Waldemar i jego żona Ewa, oni razem tworzą w swojej pracowni małe i duże działa, które można podziwiać na co dzień w Muzeum Budownictwa tradycyjnego Warmii i Mazur w Olsztynku. Skansen pięknieje każdego dnia, gdyż są tam tacy właśnie ludzie jak Waldemar i Ewa Majcher, a ich synowie także poszli w kierunku badań nad tradycją ... marząc o spotkaniu pokoleniowym z rodziną Majchrów dziś już dziękuję za jego udział w naszym programie Ogrody Zdrowia - Natura i psychologia.

    OdpowiedzUsuń