sobota, 17 marca 2018

O dachówkach, butelkach i kamieniach na polsko-malezyjskim seminarium


O malowaniu dachówek, butelek i kamieni miałem okazję opowiadać 12. marca 2018 roku na Polsko-malezyjskim seminarium na temat architektury krajobrazu. Poster poleciał do Malezji. Byc może uda się w kwietniu lub maju, na kolejnym seminarium, pomalować wspolnie dachówki. I byc może choć jedna będzie z malezji.

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR 
Architektura krajobrazu bez granic (Polska-Malezja) 
Landscape architecture without borders (Poland-Malaysia) 
12 marca 2018 r. (poniedziałek) 12 March 2018 (Monday) 
Organizatorzy Organizers 
Uniwerstet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Uniwersytet Putra, Malezja 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
University Putra Malaysia 
Miejsce Venue Katedra Architektury Krajobrazu, 10-727 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 17 Department of Landscape Architecture, 17 Prawocheńskiego Str., 10-727 Olsztyn, Poland 

Cel seminarium Aim of seminar Celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów w zakresie współczesnej architektury krajobrazu - w Polsce i Malezji. The aim of the seminar is to exchange experience, knowledge and ideas as regards contemporary landscape architecture in Poland and Malaysia.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz